Suur Tõll - Nurgakivi

Suur Tõll on üks tuntumaid Eesti laevu, mis on dokitud Lennusadamasse ja sellest on tehtud külastusobjekt muuseumi külastajatele. Seoses sellega, et seda laeva on keeruline soojustada ning muuta selle temperatuuripüsivust paremaks, otsustati Bronya nanovärvide kasuks. Eesmärgiks oli laev soojustada seestpoolt, eesmärgiks oli ka kondentsi tekke elimineerimine. 

Kõigest 2mm paksuse nanovärvikihiga sai Suur Tõll endale korraliku korrosioonikaitse, soojusisolatsiooni ning kõigele lisaks elimineeriti ka kondentsi teke laeva kerele.

Ahtme veetöötlusjaam

Ahtme veetöötlusjaam on üle 15m kõrge hoone, mis sisaldab endas ühte suurt veemahutit kuhu pumbatakse maapõuest tulev külm ja puhas vesi. Seoses sellega, et vett hoitakse betoonist mahutites, mille keskele on ehitatud kitsad betoon tunnelid torustikule, on kitsastes oludes neid pidasid äärmiselt keeruline soojustada.  Paraku aga tekitavad soojustamata pinnad erinevate temperatuuride kokkupuutel enda välispinnale kondentsi. Seetõttu on äärmiselt oluline need pinnad isoleerida. Kõigest 2mm paksune Bronya Facade nanovärvikiht tagas selle, et kondents ei teki seintele. Ühtlasi võimaldas see soojustada pinnad kuhu ei pääse villa või mõne teise soojustsumaterjaliga ligi.

Kortermaja sokli soojustamine Mustamäel Tallinnas.